0972334675 - 0934.113.682

Gạch Bạch Mã W36002

Mã: W36002 Nhà cung cấp: Nhà cung cấp

300x600 (mmxmm)
Chất liệu: Ceramics tráng men
Nhà máy: Bạch Mã - Việt Nam
Hoàn thiện bề mặt: Bề mặt bóng
Khu vực sử dụng đề xuất: Tường Toilet

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM