0972334675 - 0934.113.682

Gạch Bạch Mã w36006e2

Mã: w36006e2 Nhà cung cấp: Nhà cung cấp

Nhà máy: Bạch Mã - Việt Nam
Hoàn thiện bề mặt: Bề mặt bóng
Khu vực sử dụng đề xuất: Tường Toilet

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM